รับเช่าพระ

“อนาคตลูกหลาน

จะดูแลพระได้ดีเหมือนท่านหรือไม่”

ผมไมตรี เข้าใจถึงปัญหาของท่านจึงขออาสามาคลายกังวัลให้กับท่าน

ผมมาบริการ รับเช่าพระเครื่อง ด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ

รับเช่าพระ

รับเช่าพระบูชา

รับเช่าพระถึงบ้าน

บริการ รับเช่าพระถึงบ้าน ดูพระถึงที่ หรือนัดดูพระตามสถานที่นัดหมาย บรรยากาศสบาย ๆ

องค์ไหนที่ท่านรัก ท่านก็เก็บไว้บูชาต่อไป ที่เหลือจะให้เช่าทั้งหมด หรือแบ่งเช่าเป็นบางส่วนเราก็ยินดี

โทรเลย. 084-4493578

ร้านไมตรี รับเช่าพระ

ร้านรับเช่าพระเครื่อง บริการดีอย่างนี้

ไมตรีรับเข่าพระ

ด้วยประสบการณ์ในวงการพระเครื่องกว่า 30 ปี

“ผมไมตรียินดีไปบริการรับเช่าพระ ถึงบ้านท่าน”

โทร. 084-4493578 คลิกเลยส่งรูปทาง Line

“ท่านตัดสินใจปล่อยพระในวันนี้

ดีกว่าให้คนอื่นไปปล่อยแบบไม่รู้เรื่องในวันหน้า”