รับซื้อเหรียญกษาปณ์เก่า ธนบัตรเก่า

 

รับซื้อเหรียญกษาปณ์เก่า ธนบัตรเก่า เหรียญ ร.9

เหรียญ ร.5 เหรียญที่ระลึกทุกรัชกาล

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รับเช่าพระ พระเครื่อง พระบูชา

แบ็งค์เก่า เหรียญเงินเก่า แบ็งค์จีนเก่า รับซื้อถึงบ้าน

ธนบัตรไทย

ธนบัตรไทยออกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2445 ในรัชสมัย ร.5 ตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร ศก 121 กระทรวงคลังพระมหาสมบัติ ได้นำธนบัตรออกใช้ ต่อมาได้มีการตั้งธนาคารแห่งประเศไทยในปี พ.ศ. 2485 เพื่อดูแลการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ก่อนที่จะมีการเพิมพ์ธนบัตรใช้งาน ประเทศไทยมีระบบเงินตราโดยใช้ หอยเบี้ย เงินพด้วง และเหรียญกษาปณ์ในซื้อใช้งาน สมัยก่่อนเป็นการใช้ในงานของประชาชนภายในประเทศเป็นหลัก ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4 ) ได้มีการทำการค้ากับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ทำให้เงินพดด้วงไม่พอใช้งาน จึงเกิดมีการทำปลอมแปลงเงินพดด้วงขึ้นมาทำให้ประชาชนเสียหาย ทางการจึงได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการจัดทำเงินกระดาษขึ้นมาใช้งานเรียกว่า “หมาย”

ก่อนที่จะมีการนำธนบัตรเข้ามาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่น ๆ ในระบบการเงินของประเทศ ชนชาติไทยได้ใช้หอยเบี้ย ประกับ (ดินเผาที่มีตราประทับ) เงินพดด้วง ปี้กระเบื้อง และเหรียญกษาปณ์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จนกระทั่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติและเปิดเสรีทางการค้า ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น จนไม่สามารถผลิตเงินพดด้วงซึ่งเป็นเงินตราหลักในขณะนั้นได้ทันต่อความต้องการ ทั้งยังมีผู้ทำเงินพดด้วงปลอมออกใช้ปะปนในท้องตลาด จนเป็นปัญหาเดือดร้อนกันทั่วไป ในพ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จัดทำเงินกระดาษชนิดแรกขึ้นใช้ในระบบเงินตราของประเทศ เรียกว่า หมาย ในปี พ.ศ. 2415 เกิดการขาดแคลนเหรียญกษาปณ์เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้งดีบุกและทองแดงมีจำนวนไม่พอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้โปรดเกล้าให้ทำเงินกระดาษเรียกว่า “อัฐกระดาษ” ให้ประชาชนใช้งาน

ปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้โปรดให้จัดตั้ง กรมธนบัตร ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เพื่อทำหน้าที่ออกธนบัตร ตัเ้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445

การสะสมเหรียญกษาปณ์

การสะสมเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ทั้งเหรียญรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กำลังเป็นที่นิยมจากนักเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์กันมากขึ้น ผู้ที่จะเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเริ่มเก็บ เนื่องจากปัจจุบันมีของปลอมในลาดมากขึ้น เหรียญกษาปณ์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน คือเหรียญที่ใช้จ่ายปกติในชีวิตประจำวัน

2. เหรียญที่ระลึก คือเหรียญที่ผลิตในวาระโอกาสพิเศษต่าง ๆ

การสะสมเหรียญมีมานาน เริ่มตั้งแต่มีการผลิตเหรียญฯ จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า ชาวเมดิเดอเรเนียน ขาวกรีก และชาวโรมัน เป็นชนชาติแรกที่สะสมเหรียญด้วยความชอบ เพราะเหรียญกษาปณ์ มีขนาดเล็ก มีศิลปะสวยงาม การเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ ปัจจุบันนิยมเก็บสะสมกันทั่วโลกถือเป็นสากล การเก็บสะสมเหรียญฯ ถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเพิ่่มคุณค่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญกษาปณ์ที่เราเก็บสะสมจะทวีค่ามากขึ้น ยิ่งเหรียญไหนเป็นเหรียญหายากราคายิ่งแพงขึ้น

การสะสมธนบัตรเก่า

การสะสมแบ็งเค์เก่ามีมานานแล้ว มีข้อมูลว่าการเก็บสะสมธนบัตรเก่าในเมืองไทยเริ่มมีการเก็บกันตั้งแต่ที่ประทเศไทยมีการพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความนิยมในการสะสมแบ็งค์เก่าเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเลย
การสะสม “ธนบัตร” ถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง แบ่งเป็นผู้เก็บเป็น 2 ประเภท

1. นักสะสมที่เก็บเป็นงานอดิเรก

คนกลุ่มนี้จะสะสมธนบัตรเก่าเพราะความชอบส่วนตัว ไม่ได้เก็บเพื่องการเก็งกำไร การเก็บก็จะเก็บหลายแบบ ทั้งธนบัตรใหม่และธนบัตรใข้แล้ว

2. นักสะสมธนบัตรเพื่อการลงทุน

คนที่เก็บแบ็งค์เก่าในกลุ่มนี้เป็นการเก็บเพื่อการลงทุน ซื้อมาขายไป รูปแบบการเก็บจะเป็นลักษณะเก็บธนบัตรที่วงการนิยมเล่นหากัน และเน้นเก็บในสภาพใหม่ เพื่อเวลาขายออกจะได้ราคากว่าธนบัตรที่ผ่านการใช้งาน

การดูแลรักษาธนบัตรเพื่อการสะสม

1. ควรเก็บธนบัตร์สภาพใหม่

2. ไม่ควรพับธนบัตร

3. อย่านำธนบัตรมาพับเป็นรูปทรงต่าง ๆ

4. อย่านำธนัตรใส่กรอบโชว์ เพราะจทำให้ธนบัตโอนแสงเลียจะทไให้สีซีด

5. อยานำธนบัตรไปเคลือบพลาสติก

6. ควรเก็บธนบัตรไว้ในซองพลาสติก ควรเก็บซองละใบ

7. เก็บให้ห่างจากความชื้น

8. อย่าวางธนบัตรในห้องที่มีอุณหภูมิสูง

9. อย่าให้ธนบัตรโดนแดด

10. อย่าให้ธนบัตรโดนน้ำ

วิธีเก็บรักษาวิธีเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์และธนบัตร ให้คุณค่าไม่ลดแต่ให้ทวีค่าเพิ่มขึ้น เป็นการถนอมรักษาไม่ให้ธนบัตร์เสื่อมไปตามกาลเวลา ช่วงนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคาแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรุ่นใหม่ ๆ ออกมา จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักสะสมที่จะได้เก็บเหรียญและธนบัตรได้แลกเก็บกัน

วิธีดูธนบัตรจริง ธนบัตรปลอม

  • เนื้อกระดาษ : เนื้อกระดาษธนบัตรมีส่วนผสมของใยฝ้าย มีความแกร่ง ไม่ยุ่ยง่าย ทนทาน
  • ลายเส้นพิมพ์นูน : ลวดลายเส้นบนธนบัตรจัดพิมพ์เป็นแบบนูน เมื่อเอามือลูบจะสัมผ้สได้
  • มีลายน้ำ : ลายน้ำในธนบัตรเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องกับแสงสว่าง
  • ช่องใส : ธนบัตรชนิดใหม่แบบพอลิเมอร์จะมีเล้นช่องใสไว้
  • ตัวเลขแฝง : ตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนอยู่ในลวดลาย มองเห็นได้ต้องเอียงธนบัตรเข้าหาแสง
  • หมึกพิมพ์ : ธนบัตรไทยพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ เมื่อพลิกธนบัตรพลิกซ้ายขวา จะเห็นสีมีการเปลี่ยนสลับ
  • แถบสี : ขั้นตอนการผลิตธนบัตรไทยได้ฝังแถบพลาสติกขนาดเล็กเคลือบสีโลหะไว้ตามแนวตั้ง