10 อันดับ พระเจดีย์ ที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้

10 อันดับ พระเจดีย์ ที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้
แชร์ให้เพื่อน

สิ่งที่เป็นศาสนวัตถุคู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณกาล คือ พระเจดีย์ ซึ่งพระเจดีย์เป็นถาวรวัตถุที่สร้างอยู่ภายในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เรียกว่าแทบทุกวัดต้องมีเจดีย์ก่อสร้างอยู่ภายในวัด บางวัดมีเจดีย์องค์เดียว บางวัดมีหลายองค์ เจตจำนงค์ในการสร้าง พระเจดีย์ ก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และภายในพระเจดีย์ก็มักนิยมบรรจุสิ่งศักดิสิทธิ์เอาไว้ เช่น พระบรมธาตุ พระเครื่อง ของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในเมืองไทยมีเจดีย์ที่คนไทยให้ความนิยมไปกราบไหว้มากมาย แต่ในบทความนี้ขอรวบรวมเจดีย์ที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้จำนวน 10 แห่ง มีที่ไหนบ้างมาดูกันครับ

 

พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์

1. พระปฐมเจดีย์

ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครปฐม โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก มีประวัติความเป็นมายาวนานแผ่นดินสุวรรณภูมิ ภายสนพระเจดีย๋เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระเจดีย์ใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่ ก่ออิฐถือปูน ประดับกระเบื้อง มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

พระปฐมเจดีย์ เดิมเรียกว่า “พระธมเจดีย์”  พระปฐมเจดีย์ถือได้ว่าเป็นพระเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ทุกปีทางวัดได้จัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งทุกปีเมื่อมีงานจะมีปพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมความงดงามขององค์พระเจดีย์กันอย่างเนืองแน่น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : พระปฐมเจดีย์

 

พระเจดีย์
พระบรมบรรพต ภูเขาทอง

2. พระบรมบรรต

บรมบรรพต หรือที่ชาวไทยเรียกว่า “ภูเขาทอง” เป็นเจดีย์บนภูเขาจำลอง อยู่ภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การก่อสร้างบรมบรรพต ใช้เวลาถึง 2 รัชกาล คือเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยอขงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนยอดเจดีย์มีการบรรจุพระบรมสารึริกพระธาตุซึ่งได้รับการบรรจุถึง 2 ครั้ง คือใน ปี พ.ศ. 2420 และ พ.ศ. 2441 รัฐบาลอินเดียได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ที่ขุดได้จากพระเจดีย์เก่าที่เมืองกบิลพัศดุ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้า ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าให้นำมาบรรจุใว้ในองค์พระเจดีย์พระบรมพรรบต

บรมบรรพตถือเป็นเจดีย์ที่โดดเด่นในบริเวณเขตนั้นเนื่องจากความสูงกว่า 59 เมตร เคียงคู่กับ โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งอยู่ไม่ห่างกัน ในช่วงวันลอยกระทง ของทุกปี จะมีงานสมโภชบรมบรรพตคือ งานห่มผ้าแดงภูเขาทอง ซึ่งจัดต่อเนื่องกันยาว 10 วัน

 

พระธาตุดอยสุเทพ

3. ดอยสุเทพ

ตามตำนานเชื่อกันว่าดอยสุเทพ เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของ ฤาษีนามว่า สุเทวะ  ซึ่งตรงกับคำว่า “สุเทพ” เป็นที่มาของชื่อดอยแห่งนี้ โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ พระองค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย

พระบรมธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นพระธาตุที่เป็นที่สำคัญของเชียงใหม่และของไทย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันตลอดต่อเนื่องทุกวัน และที่นี่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คอขงจังหวัดเชียงใหม่ บนยอดดอยสุเทพสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังดอยสุเทพ หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้

งานประเพณีเที่ยวขึ้นดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพจัดเป็นประจำทุกปี ก่อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 วัน ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุโดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทษ มาร่วมขบวนแห่ขึ้นดอยเป็นจำนวนมาก

 

พระปรางค์วัดอรุณ
พระปรางค์วัดอรุณ

4. วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม หรือชื่อเดิม “วัดแจ้ง” ประชาชนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดอรุณ” เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยุธยา ที่ชื่อวัดแจ้ง เพราะพระเจ้าตากสินมหาราชทำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี

พระปรางค์วัดอรุณ เป็นพระปรางค์สถาปัตยกรรมไทย ประกอบด้วยปรางค์ประธานและปรางค์รองอีก 4 ปรางค์ ตัวพระปรางค์ปัจจุบันนี้มิใช่พระปรางค์เดิม ที่สร้างขึ้นราวสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรางค์ปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นแทน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใน พ.ศ. 2363 แต่ก็ได้แค่รื้อพระปรางค์องค์เดิมออก พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงให้ดำเนินการสร้างต่อ จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2394 ต่อมาพระปรางค์วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะเรื่อยมาตามกาลเวลา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)  พระองค์ได้ดำริให้บูรณะพระปรางค์ครั้งใหญ่ องค์พระปรางก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ ชิ้นเปลือกหอย จานชามเบญจรงค์สีและลายต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก และได้ประดับตกแต่งด้วย กินนร กินรี ยักษ์ เทวดา และพญาครุฑ พระปรางค์วัดอรุณฯ มีความสูง 81.85 เมตร ทำให้ เป็นพระปรางค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและของโลก

 

โลหะปราสาท
โลหะปราสาท

5. โลหะปราสาท

โลหะปราสาท เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย ถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก โลหะปราสาท มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในภายในวัดราชนัดดารามวรวิหาร และอยู่ในบริเวณลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

โลหะปราสาท ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ภายหลังก่อสร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาพระองค์สวรรคตลง โลหะปราสาทได้เสื่อมโทรมลง และได้บูรณะแล้วเสร็จในสมัยพระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญรํสี) พ.ศ. 2506 โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการบูรณะ

ในปี พ.ศ. 2555 กรมศิลปากรได้ร่วมกับทางวัดบูรณะ มณฑปให้เป็นสีทองในปี พ.ศ. 2560

 

6. พระสมุทรเจดีย์

วัดพระสมุทรเจดีย์ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ ต. ปากคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. ชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เนื่องจากเดิม บริเวณที่ตั้งพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะกลางแม่น้ำ ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นมีเนินดินงอกออกมาเชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ ปสมุทรปราการเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตัวเมืองเก่าอยู่ด้านอำเภอพระประแดงและมีชื่อเรียกว่า เมืองพระประแดง ที่บริเวณริมทะเลมีการสร้างป้อมค่ายคูเมือง ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดให้รื้อกำแพงเมืองพระประแดงออก

ใน พ.ศ. 2362 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นที่ตำบลปากน้ำ และได้จัดสร้างป้อมปราการขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจำนวน 6 ป้อม คือ ป้อมปราการ ป้อมประโคนชัย, ป้อมประกายสิทธิ์, ป้อมนารายณ์ปราบศึก, ป้อมผีเสื้อสมุทร และป้อมนาคราช ในขณะที่สร้างเมืองนั้น รัชกาลที่ 2 ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า พระสมุทรเจดีย์ การสร้างยังมิทันเสร็จพระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างต่อจนสำเร็จลุล่วงและสร้างป้อมขึ้นอีก 3 ป้อม คือ ป้อมคงกระพัน ป้อมเสือซ่อนเล็บสมุทรปราการและป้อมตรีเพชร พระสมุทรเจดีย์มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาเคารพสักการบูชาตลอดเวลา พระสมุทรเจดีย์ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

 

พระบรมธาตุเจดีย์
พระบรมธาตุเจดีย์

7. พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ที่ยอดเจดีย์ หุ้มด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) วัดพระมหาธาตุ เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ ภายในพระเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นัเป็นปูชนียสถาน

 

พระธาตุพนม
พระธาตุพนม

8. พระธาตุพนม

พระธาตุพนม เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ สร้างมาแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่ถึง 2 เดือน มีการสมโภชเมื่อเดือน 12 เพ็ญ วันพุธ พุทธปรินิพพานแล้วได้ 7 ปีกับ 6 เดือน มีการบูรณะมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดพระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์จากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุ และเกิดฝนตกพายุพัดแรง ในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลในสมัยนั้นได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ โดยสร้างครอบฐานเดิมและรักษารูปแบบรูปทรงเดิม ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายในองค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีของมีค่า ของวิเศษมากมาย พระธาตุพนมมีการสมโภชใหญ่ประจำปี คือ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 จนถึง แรม 1 ค่ำ เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน เป็นงานใหญ่ยิ่งมโหฬารของภาคอีสานก็ว่าได้

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

พระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุหริภุญชัย

9. พระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน ตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน  พระบรมธาตุหริภุญไชย ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม และหอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูป นั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา

 

พระบรมธาตุไชยา
พระบรมธาตุไชยา

10. พระบรมธาตุไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ตั้งอยู่ใน ต.เวียง อ.ไชยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดพระบรมธาตุไชยาเป็นวัดโบราณไม่ปรากฎหลักฐานทางเอกสารแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด โบราณสถานที่สำคัญคือ  พระบรมธาตุไชยา  พระบรมธาตุไชยาเป็นเจดีย์ทรงปราสาท ฐานเป็นรูปกากบาท มีมุขทั้ง 4 ด้าน ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยม ตกแต่งด้วยเสาติดผนัง ส่วนฐานอยู่ต่ำกว่าผิวดิน ปัจจุบันทางวัดได้ขุดบริเวณฐานโดยรอบกว้าง เพื่อให้เห็นฐานเดิม ส่วนบนของบัวลูกแก้วสี่เหลี่ยม รูปทรงเป็นฐานทักษิณ ตรงกลางฐานเป็นรูปบัวลูกแก้ว มีบันไดทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปภายในองค์เจดีย์ได้ เหนือเรือนธาตุมีลักษณะเป็นหลังคาซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้น โดยการจำลองย่อส่วนเบื้องล่างลดหลั่นกันขึ้นไป

พระบรมธาตุไชยา เคยเสื่อมโทรมรกร้างมาระยะหนึ่ง ได้มีการบูรณะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ. 2453

 

สรุป

พุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ก็นิยมไหว้ พระเจดีย์ ที่ประดิษยฐานอยู่ภายในวัดด้วย เนื่องด้วยพระเจดีย์หลายองค์มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ที่ไปกราบของพรต่างสำเร็จดังใจปราถนา ก็ได้บอกต่อ ๆ กันมา พระเจดีย์ บางองค์มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หลายแห่งได้เป็น land mark เป็นสถานที่ท่องเทียวไปในตัว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้เข้าประเทศได้ทางหนึ่ง

 

สำหรับท่านที่ชื่นชอบบทความนี้ สามารถแชร์ให้เพื่อนได้ โดยแชร์ลิงค์เว็บไซต์ ( website URL) ของบทความนี้ ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


แชร์ให้เพื่อน