10 อันดับ พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้

10 อันดับ พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้
แชร์ให้เพื่อน

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีวัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พระพุทธรูปมีการสร้างทุกวัด คนไทยนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรพระที่ตัวเองศรัทธา พระพุทธรูปที่คนโบราณท่านได้สร้างไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีหลายองค์ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยไปสักการะ ในบทความนี้ได้รวบรวม พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมกราบไหว้ 10 อันดับ ดังนี้

 

พระแก้วมรกต
พระแก้วมรกต

1. พระแก้วมรกต

พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร หรือ “พระแก้วมรกต” เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ไม่พบประวัติว่าใครเป็นผู้สร้าง ศิลปะการสร้างไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นศิลปะสมัยไหน แต่ฝีมือการสร้างระดับชั้นครู

พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์เป็นเวลา 215 ปี จนในปี พ.ศ.2321 ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตี กรุงเวียงจันทน์และหลวงพระบาง และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมากรุงธนบุรีด้วย พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้สร้างโรงพระแก้วเพื่อ ประดิษฐานพระแก้วมรกต

เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศึกขึ้นครองราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงย้ายพระนครมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และโปรดให้สร้างวัดในพระบรมมหาราชวังพระอาราม พระราชทานนามว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษยฐาน

 

พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช

2. พระพุทธชินราช

“พระพุทธชินราช” ปัจจุบันสิริรวมอายุ 663 ปี ชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียก “หลวงพ่อใหญ่” ตามชื่อวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่นั่นเอง วัดนี้ตั้งอยู่ ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก

ตามประวัติ “พระพุทธชินราช” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ใช้ช่างจากเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองหริภุญชัย หล่อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก สร้างขึ้นมาพร้อมการสร้างเมือง และสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ใน พ.ศ. 1900 จากพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงสุโขทัยในสมัยนั้น

พระพุทธชินราชตั้งอยู่ในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราช พระวิหารหลังนี้มีบานประตู ประดับมุกโบราณที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งจำนวน 2 บานคู่ กว้าง 1 เมตร สูง 4.50 เมตร เดิมพระพุทธชินราชไม่ได้ลงรักปิดทอง กระทั่ง ปี พ.ศ. 2146 สมเด็จพระเอกาทศรถคราวเสด็จพระราชดำเนินมา นมัสการ พระพุทธชินราชจึงได้ ได้มีการปิดทองครั้งแรก

ความงดงามของ พระพุทธชินราช ที่วิจิตรงดงามตามศิลปะสุโขทัย คือ เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพักตร์เอิบอิ่ม  พระเกตุเป็นรูปเปลวเพลิง ซุ้มกนกที่สวยงาม ด้วยพุทธศิลปอันงดงามนี้ พระพุทธชินราชจึงเป็นหนึ่ง พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมกราบไหว้

พระพุทธชินราช เป็นพระที่มีการนำไปสร้างเป็นพระเครื่องมาที่สุด 1 ใน 10 อันดับแรก อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

 

พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้
หลวงพ่อโสธร

3. หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธปางสมาธิ ว่ากันว่าเดิมนั้นเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด แต่ชาวบ้านเห็นว่าจะเป็นอันตรายจึงพอกปูนหุ้มองค์จริงไว้ แล้วลงรักปิดทอง

ตามตำนานเล่ากันว่ามีพระพุทธรูปลอยน้ำมาพร้อมกัน 3 องค์ 1. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ชาวบ้านอัญเชิญขึ้นที่วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม องค์ที่ 2. หลวงพ่อโตบางพลี ชาวบ้านอัญเชิญขึ้นทีวัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

องค์สุดท้ายลอยมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ผุดขึ้นที่หน้า วัดหงส์ หรือ วัดเสาธงทอน ชาวบ้านให้ชื่อว่า หลวงพ่อโสทร วันที่อัญเชิญหลวงพ่อโสทรขึ้นมาจากแม่น้ำ ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปี พ.ศ. 2313 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เพจวัดหลวงพ่อโสธร

 

หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร
หลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร

4. หลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร

พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือ หลวงพ่อทองคำ ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย เดิมทีพระพุทธรูปถูกพอกด้วยปูนทั้งองค์

ขณะนั้น วัดสามจีน ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น วัดไตรมิตรวิทยาราม กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณพระวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าคณะแขวงล่าง จึงได้อัญเชิญพระองค์นี้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ภายหลังเมื่อวัดบูรณะพระวิหารเสร็จ ระหว่างกำลังอัญเชิญพระขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิหารอยู่นั้นได้เกิดอุบัติเหตุองค์พระกระแทกกับพื้น ทำให้ปูนที่ห่อหุ้มองค์พระกะเทาะออก จึงทำให้เห็นว่าองค์จริงเป็นทองคำอยู่ด้านใน

 

หลวงพ่อวัดไร่ขิง
หลวงพ่อวัดไร่ขิง

5. หลวงพ่อวัดไร่ขิง

หลวงพ่อวัดไร่ขิง  หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ประชาชนเรียกว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง ตามชื่อวัด

ตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงว่าได้ถูกอัญเชิญมากจากพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่อัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้นที่ท่าน้ำหน้าวัดไร่ขิง ตรงกับวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

 

หลวงพ่อวัดไร่ขิง
หลวงพ่อวัดไร่ขิง

6. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ศิลปะสุโขทัย หล่อด้วยทองเหลือง ความสูงประมาณ 170 เซนติเมตร

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระที่มีความเป็นมาร่วมกับหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร และ หลวงพ่อโต วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม เชื่อกันว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลม และพระพุทธรูปอีกสององค์ได้ลอยตามน้ำมาจนถึงบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือวัดบ้านแหลม ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดบ้านแหลม

 

พระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง
พระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิง

7. หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

หลวงพ่อโต หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” พระปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร วัสดุ เนื้อปูนปั้นลงรักปิดทอง

หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก หรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้ ถือว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.1868 หลวงพ่อโตเป็นพระที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพมาก และเรียกกันว่า ซำปอกง

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เป็นพระ 1 ใน 10 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

หลวงพ่อพระใส
หลวงพ่อพระใส

8. หลวงพ่อพระใส

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้าง พระราชธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้าง

อีกตำนานเล่าว่าพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่อพระพุทธรูป 3 องค์ และตั้งชื่อตามพระนามของพระธิดา โดยพระพุทธรูปองค์แรกชื่อพระเสริม องค์ที่สองชื่อพระสุก องค์ที่สามชื่อพระใส

เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสได้ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ ปี พ.ศ. 2321

ในสมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญไปที่ เมืองเวียงคำ ต่อมาถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัย

 

พระนอน วัดโพธิ์
พระพุทธไสยาสน์ วัดโพธิ์

9. พระนอน วัดโพธิ์ ท่าเตียน

พระพุทธไสยาสน์ หรือที่เรียกว่า “พระนอนวัดโพธิ์” เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง องค์พระยาว 46 เมตร ความสูง 15 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ

พระนอนวัดโพธิ์สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระปางไสยาสน์

 

หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร
หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร

10. หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ ซำปอกง วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2380 รัชกาลที่ 3 โดยสร้างจำลองมาจาก หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมทีเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2368

 

สรุป

นอกจาก พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมกราบไหว้ 10 อันดับ ที่รวบรวมมานี้ ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายในประเทศไทยที่เป็นที่ศัทธากราบไหว้ของคนในท้องถิ่น แต่อาจเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ จึงทำให้หลายคนมองข้าม พระพุทธรูปสร้างขึ้นจากแรงศัทธาของพุทธศาสนิกชน คนโบราณสร้างเพื่อเอาบุญ ดังนั้น การไหว้พระพุทธรูปทุกองค์ย่อมได้บุญ เพราะเป็นรูปจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

สำหรับท่านที่ชื่นชอบบทความนี้ สามารถแชร์ให้เพื่อนได้ โดยแชร์ลิงค์เว็บไซต์ ( website URL) ของบทความนี้ ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


แชร์ให้เพื่อน