พระบรมรูป พระบรมราชชนก – สมเด็จย่า

แชร์ให้เพื่อน

พระบรมราชชนก

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประสูติในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารเรือจากประเทศเยอรมนี และได้เสด็จไปศึกษาต่อในวิชาสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศอเมริกา ทรงศึกษาเพิ่มเติมด้านการแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ พระองค์ทรงนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาด้านการแพทย์แผนและการสาธารณสุขไทย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงได้พัฒนาและวางรากฐานแนกการศึกษาด้านการสาธารณสุขไทย  ทรงบรรยายให้นิสิตนักศึกษาในระว่าง พ.ศ. 2467 – 2468

 

ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ

1. พ.ศ. 2454-2457 ดำรงตำแหน่งประจำราชนาวีเยอรมัน
2. พ.ศ. 2458 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2485 สำรองราชการ กรมเสนาธิการทหารเรือ
3. พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2459 ดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนนายเรือ แผนกแต่งตำรา
4. พ.ศ. 2467 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
5. พ.ศ. 2467 ดำรงตำแหน่งข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ
6. พ.ศ. 2468 นายกกรรมการ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม ประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

สมเด็จย่า

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ เสด็จพระราชสมภพที่จังหวัดนนทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443  ทรงเป็นบุตรคนที่สามในพระชนนีชื่อ คำ พระชนกชื่อ ชู และ” ทรงมีพระภคินีและพระเชษฐาร่วมพระอุทร 2 คน ซึ่งเสียชวิติตั้งแต่ยังเยาว์วัย และมีพระอนุชาคนเดียวชื่อ คุณถมยา 

ในช่วเวลาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงศึกษาการพยาบาล ได้ทรงช่วยมปรับปรุงกิจการการพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศ เพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รับทุนให้ไปศึกษาวิชาพยาบาลที่ประทเศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับพระสหายใกล้ชิด พระองค์ได้พำนักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันที่เมืองฮาร์ตฟอร์ด มลรัฐคอนเน็คติกัต และเข้าเรียนภาษาอังกฤษเพ่อปรับพื้นฐานที่โรงเรียนนอรธ์เวสเทิรน์ ให้ชำนาญก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อทราบช่าวทรงห่วงใย และมักเสด็จมาเยี่ยมเด็กหญิงทั้งสองคนในวันอาทิตย์อยู่เสมอ เมื่อเวลาผ่านไป สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพอพระทัยในสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นลำดับ ทรงชอบในพระอุปนิสัย ความเฉลียวฉลาด รวมทั้งพระคุณสมบัติที่เพรียพร้อมของสตรีไทย จนในที่สุดได้พระองค์ทรงกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชานุญาตหมั้น น.ส.สังวาลย์ ตะละภัฏ ในปีพ.ศ. 2462 ได้อภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ที่วังสระปทุม

 

พอสว

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ชนบท หลังจากที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ประชาชนห่างไกลนับตั้งแต่ พ.ศ 2507 เป็นต้นมาทรงพบว่าประชาชนเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับรักษาจากหมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเสด็จฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงตั้งปณิธานว่าการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์ จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพสกนิกรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 1 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยพระองค์เป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์

วัตถุประสงค์มูลนิธิ
1.จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมหรือท้องถิ่นที่คณะกรรมการกำหนด
2. ให้การรักษาพยาบาลให้ในชนบท
3. ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลภาครัฐและเอกชน เพื่อสาธารณประโยชน์
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
5. มูลนิธิไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

สมเด็จย่า

พระบรมรูปนายนาวาเอกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรามราชนนี

 

 

จัดสร้างโดยกองทัพเรือ กระทรวงสาธารณสุขและ ธนาคารกสิกรไทย ปี 2539  สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมน้ำตาล ฐาน 7 นิ้ว สูง 11 นิ้ว

กรรมวิธีการจัดสร้าง อ่านเพิ่มเติมที่บทความ ประวัติการสร้างพระเครื่องไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมีชื่อผู้ออกแบบ

สร้างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2539

 

 

 

 

 

สำหรับท่านที่ชื่นชอบบทความนี้ สามารถแชร์ให้เพื่อนได้ โดยแชร์ลิงค์เว็บไซต์ ( website URL) ของบทความนี้ ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


แชร์ให้เพื่อน
error: Content is protected !!