วงการพระเครื่องสงสัยทำไม พระเกจิ คนนิยมมากกว่าพระกรุ

แชร์ให้เพื่อน

พระเครื่องกับคนไทยผูกพันกันมายาวนาน พระเครื่องมีการสร้างทั้ง พระเกจิ สร้างเอง กับพระเครื่องที่เรียกว่า พระกรุ พระเครื่องโบราณที่ค้นพบในเมืองไทยมีประวัติการสร้างมากว่า 1,200 ปี ในยุคนั้นยังไม่ได้เรียกว่า พระเครื่อง แต่เรียกว่า พระพิมพ์ เจตนาการสร้างพระในยุคก่อนก็แตกต่างกัน กล่าวคือในยุคก่อนสร้างด้วยความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเครื่องในสมัยก่อนจึงนิยมสร้างจำลองจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างแล้วก็ไม่ได้นำกลับไปบูชาที่บ้าน แต่ได้บรรจุเอาไว้ตามสถูปเจดีย์ โบสถ์ วิหาร ดังที่เราได้ค้นพบพระเครื่องตามสถูปเจดีย์ที่เรียกว่า “พระแตกกรุ” ส่วนพระที่พบก็จะเรียกว่า พระกรุ การพบแต่ละครั้งก็มีจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าคนโบราณนิยมสร้างพระด้วยหวังในกุศลผลบุญจริงจัง

การสร้างพระเครื่องในยุคหลังรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา การสร้างพระเครื่องค่อย ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นอันดับ การสร้างนอกจากสร้างจำลองจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็มีการสร้างเป็นรูปจำลองของพระเกจิอาจารย์ดัง ๆ หลายรูป จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อหวังพึ่งพุทธคุณ ห้อยพระติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ให้พระปกป้องคุ้มครองต่าง ๆ นา ๆ การสร้างเพื่อบรรจุกรุก็พอมีบ้างแต่จะน้อยกว่าในยุคสมัยที่ผ่านมา ในยุคนี้จนถึงยุคปัจจุบันส่วนมาก เมื่อสร้างพระแล้วก็จะแจกบ้าง จำหน่ายบ้าง นำปัจจัยมาบำรุงเสนาสนะของวัด

สาหเหตุที่พระกรุคนนิยมน้อยวิเคราะห์ได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. พระกรุดูยาก

เนื่องจากพระกรุเป็นพระที่มีอายุการสร้างที่ยาวนานเป็นร้อยปีพันปี ด้วยกาลเวลาที่ผ่านมาทำให้ พระกรุ มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมาก พระพิมพ์เดี่ยวกันยังมีตำหนิคราบกรุ คราบไข ที่แตกต่างกัน เนื่องจากพระถูกอยู่ในเจดีย์ ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านฝนผ่านแดดมายาวนาน พระที่อยู่ในเจดีย์อยู่คนละตำแหน่งของเจดีย์ก็มีคราบกรุที่แตกต่างกัน ยิ่งอยู่คนละกรุยิ่งห่างกันเอยะ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พระกรุดูยาก

2. ข้อมูลน้อย

ข้อมูลการจัดสร้างพระกรุขาดการเก็บรวบรวมไว้ ได้แต่อาศัยบอกต่อ ๆ กันมา ด้วยเวลาที่ยาวนาน อาจทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน เช่น จำนวนการสร้าง พิมพ์ต่าง ๆ มีกี่พิมพ์ กีบล็อก กี่เนื้อ เป็นต้น เมื่อข้อมูลที่มีไม่ครบทำให้พระกรุขาดการค้น่คว้าต่อเนื่อง

3. พบเห็นน้อย

จากการศึกษาพบว่า แม้ในหลาย ๆ กรุจะมีการสร้างเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยการสร้างที่ผ่านมานาน อาจทำให้พระกรุบ้างครั้งได้รับความเสียหาย ดังที่พบพระแตกกรุมาจะมีทั้งพระที่เสียหายและพระที่สมบูรณ์ ประกอบกับพระเมื่อขึ้นจากกรุเกิดสูญหายไปบ้าง เสียหายระหว่างการบูชาบ้าง ทำให้เหลือพระกรุให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาน้อยลง ยิ่งพระกรุดัง ๆ บรรดาเศรษฐีมีสตางค์ต่างเช่าเก็บหมด จึงไม่มีค่อยพระออกมาหมุ่นเวียนในตลาดพระเครื่อง

4. พุทธคุณไม่เด่นชัด

การสร้างพระในสมัยโบราณ นิยมสร้างเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นด้านพุทธคุณ อิทธิปาฏิหาริย์เท่าไร่ มีบ้างแต่มักจะเน้นไปด้านคงกระพันชาตรีเสียมากกว่า เพราะสมัยก่อนมีการออกศึกสงคราม

5. ขนาดของพระเครื่อง

พระกรูเป็นพระที่สร้างในสมัยโบราณ ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพระเครื่องทั่วไป เวลานำมาเลี่ยมขึ้นคอขนาดก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก เวลาห้อยติดขัดเรื่องขนาดพระ

6. ความสวยงาม

เนื่องจากพระกรุสร้างด้วยกรรมวิธีโบราณ เทคโนโลยี่การสร้างไม่ทันสมัย การผลิตพระขาดรายละเอียดความสวยงามเมื่อเทียบกับพระเกจิ

ท่านใดมีพระกรุในบ้านหากต้องการขายพระเครื่อง ติดต่อดูรายละเอียดที่หน้า รับเช่าพระกรุ

เหตุที่ พระเกจิ นิยมมากวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. พระเกจิเล่นง่ายกว่า

การสร้าง พระเกจิ ส่วนมีข้อมูลการสร้างที่ครบถ้วนมากกว่า ทั้งด้านพิมพ์บล็อก ขนาด ตำหนิ โค๊ต มีการเก็บรวบรวมที่เป็นระบบ ศึกษาสืบค้นได้ง่ายกว่า

2. มีพระหมุนเวียนตลอด

พระเกจิมีการจัดสร้างที่พอเหมาะพอดี บางเกจิมีหลายรุ่นให้ลือกทำให้มีพระหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องมากพอ พบเห็นได้ง่ายกว่า

3. ความศรัทธาต่อพระเกจิที่สร้าง

พระเกจิที่สร้างพระเครื่องก็เป็นปัจจัยหนึ่ง กล่าวคือ พระเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหามาก เมื่อสร้างพระออกมาแต่ละรุ่นก็ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์เช่าหากัน บางคนเก็บสะสมพระเป็นสาย ๆ คือเก็บพระเกจิองค์ไหนก็จะเก็บทุกรุ่นของพระองค์นั้น

4. พุทธคุณที่ตรงใจ

คนที่ห้อยพระเครื่องในยุคปัจจับันนิยมพระเครื่องที่มีพุทธคุณเมตตามหานิยม โชคลาภ ส่งเสริมหน้าที่การงาน ผิดกับพระกรุมักเน้นทางด้านคงกระพันชาตรี ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนจึงนิยมพระที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมมากว่า ซึ่งพระเกจิก็ตอบโจทย์ในข้อนี้ได้

5. ขนาดพระที่เหมาะสม

พระเกจิ มีการสร้างที่มีขนาดเหมาะสมไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป เมื่อนำมาห้อยคอทำให้เหมาะกับสร้อยคอและขนาดคอคนห้อยพระ

6. ความสวยงาม

พระเกจิมีกรรมวิธีการสร้างที่ทันสมัย มีการออกแบที่ละเอียดปราณีต ความสวยงามถูกใจคนเล่นพระสมัยนี้

พระเกจิ ที่นักเล่นพระนิยมในยุคนี้ อาทิเช่น

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้, หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม, หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่่อพรหม วัดหนองแค, หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภษีเจริญ, หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร, หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ, หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยมงคล, หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ, หลวงพ่อเฮี้ยง วัดป่า, หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ, หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี, หลวงพ่อสุด วัดกาหลง, หลวงปู่หลิว วัดไร่แดงทอง, หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม, หลวงปูุ่บุญ วัดกลางบางแก้ว, หลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เป็นต้น

เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว หากมีพระเกจิหรือพระกรุต้องการปล่อยเช่าพระเครื่อง ร้านไมตรี รับเช่าพระ

สรุป

ถ้าจะว่ากันตามจริง พระกรุ ที่ได้รับความนิยมสูงก็มีไม่น้อย เช่น พระคง พระรอด พระซุ้มกอ พระตระกูลกำแพงเพชร พระมเหศวร พระท่ากระดาน พระปรุหนังอยุธยา พระท่ามะปราง พระนางพญา การวิเคราะห์ความนิยมของพระกรุกับ พระเกจิ เมื่อเทียบกันจากสภาพตลาดพระเครื่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่อง พบว่าพระเกจิมีการเปลี่ยนมือซื้อขายกันมากกว่า รวมทั้งด้านราคาก็ไต่อันดับขึ้นสูงกว่าพระกรุ การวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีการอ้างอิงตามหลักวิชาการแต่อย่างไร เป็นการวิเคราะห์จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้เข้ามาคลุกคลีในวงการพระเครื่องกว่า 20 ปี ไม่แนะนำให้นำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการได้

 

 

 

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 

 


แชร์ให้เพื่อน
error: Content is protected !!