ตำนาน ท้าวเวสสุวรรณ

แชร์ให้เพื่อน

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีเเห่งอสูร เป็นเทพผู้คอยปกป้องพระพุทธศาสนา คุ้มครองโลกมนุษย์ เป็นเจ้าเเห่งทรัพย์ เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณ เดิมที่ชื่อ กุเวรพราหมณ์ ในชาติก่อนได้สร้างบุญใหญ่ทำกุศลไว้มาก มักบริจาคเงินให้กับคนยาจน ด้วยผลนี้จึงส่งผลให้ชาติถัดมาได้เกิดเป็นพระราชาเเห่งกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเสร็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิมพิสารจนบรรลุโสดาบัน พระเจ้าพิมพิสารได้น้อมถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับ จึงส่งผลให้มีวิมานที่สวยงาม พระเจ้าพิมพิสารทำบุญให้ทานบ่อย ๆ ทำให้มีทิพยสมบัติอันโอฬาร มีข้าทาสบริวารมากมาย ประชาชนนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อขอโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย เหมือนกันชื่อของท่านคือ “ท้าวเวสสุวรรรณ” ซึ่งคำว่า “เวส” หมายถึงพ่อค้า “สุวรรณ” หมายถึงทองคำ

รูปร่างหน้าตาของท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์ถือกระบองใหญ่  ท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รวมถึงภูติผีปีศาจ คนโบราณนิยมเเขวนรูปท้าวเวสสุววรณไว้เหนือเปลนอนเด็ก เพราะเชื่อว่า ขับไล่ภูติผีปีศาจจะไม่ให้เข้ามารบกวนเด็กเหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี

สถานที่บูชาท้าวเวสสุวรรณ

1.วัดจุฬามณี เป็นวัดโบราณ ที่ตั้งอยู่ริมคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผู้ที่มาวัดจุฬามณีแล้วมักจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 อย่าง คือ

1.1 กายสังขารของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อย

1.2 พระประธานในโบสถ์

1.3 รูปบูชาท้าวเวสสุวรรณ

2. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ร.1) ได้ทรงสร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2350-2351 อยู่ในพื้นที่ของพระนครชั้นใน ตั้งอยู่ เลขที่ 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพ หน้าวัดหันออกมาทางถนนอุณากรรณ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเสาชิงช้า สัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร ท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่ที่มุขด้านหลังโบสถ์ หล่อด้วยสัมฤทธิ์เคลือบสีเขียว

3. วัดสุทธาราม เป็นวัดโบราณก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2411 สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่น่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 เขตคลองสานกรุงเทพ ทางวัดเปิดให้สักการะรูปบูชาหลวงพ่อฉิมอายุกว่า 200 ปี ท้าวเวสสุวรรณใหญ่ที่สุดในย่านธนบุรี และชมพิพิธภัณฑ์โบราณ

4. วัดไผ่เงินโชตนาราม อยู่ในซอยวัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม ต่อมารัฐบาลได้เวนคืนที่ดิน เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพ เมื่อรื้อวัดเงินเสนาสนะสิ่งศักดิสิทธิ์ต่าง ๆ นำมารวมกับที่วัดไผ่ล้อม แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดไผ่เงิน และต่อมาทางวัดได้อัญเชิญรูปหล่อบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระประธานวัดโชติการาม (วัดพระยาไกร) ซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง และย้ายเสนาสนะมารวมกันที่วัดไผ่เงิน จึงเป็นการรวม 3 วัดเข้าไว้ด้วยกัน และได้รวมชื่อวัดเป็น วัดไผ่เงินโชตนาราม องค์ท้าวเวสสุวรรณ มีขนาดความสูง 2.90 เมตร ตั้อยู่หน้าศาลาเวสสุวรรณนารายณ์ทรงครุฑ

5. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เรียกอีกชื่อว่า วัดบางชัน ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถ.พระยาสุเรนทร์ ซ.รามอินทรา 109 คันนายาว กรุงเทพ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและพัฒนาดีเด่น ปี 2516 ของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ มีหลวงพ่อสุริโยทัย ศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้น พระปางอุ้มบาตร พระพุทธมหาเมตตาไตรรัตน์ พระปางลีลา พระอุโบสถที่งดงาม

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าศาลาอนุสรณ์ 95

6. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก รูปหล่อท้าวเวสสุสรรณ ปางประทับนั่งถือ คทาวุทธัง สถิตถวายการอภิบาลที่ฐานชุกชี รัตนบัลลังก์ เบื้องพระหัตถ์ซ้าย องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช หล่อด้วยสัมฤทธิ์โบราณ ลงรักปิดทอง

7. วัดพังม่วง ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี วัดพังม่วง เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนนิยมมาสักการะรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ มีความสูง 3.48 เมตร น้ำหนัก 1 ตัน เป็นรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ  ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี

8. วัดอ่างเวียน จังหวัดชลบุรี รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดอ่างเวียน หล่อขึ้นมาคล้ายนักรบโบราณ นุ่งโจงกระเบนสีแดง ดวงตาสีแดง ใบหน้าสีทอง กายเป็นสีนาค ยอดบนสุดประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

9. วัดเถรพลาย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่วัดนี้มีรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ มี 2 องค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา

10. วัดโพธิ์ใหญ่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วัดโพธิ์ใหญ่ก่อสร้างเมื่อใด ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2350 รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ อายุเก่ากว่า 100 ปี ตั้งอยู่ในศาลาลานหน้าวัด

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท่องนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

อิติปิโส ภะคะวา ยกกะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายัง ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายัง

คาถาท้าวเวสสุวรรณ เหมาะสวดช่วงเช้าและก่อนนอน ให้สวดเป็นประจำทุกวัน

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • ควรไหว้ทุกวันพฤหัสบดี หรือทุกวันพระ ก่อนไหว้ให้ทำจิตใจให้สงบวาจาเรียบร้อย
 • ถวายของไหว้ เช่น น้ำ ผลไม้ที่ชอบ
 • จุดธูป 11 ดอก พร้อมดอกดาวเรือง 11 ดอก
 • สวดมนต์คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณอข่างน้อย 1 จบ
 • สวดเสร็จให้กราบลาจรดหน้าผาก

ท้าวเวสสุวรรณ ขอพรด้านไหนดี

เมื่อไหว้บูชาแล้ว ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อมา คือ การขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณ พรอันใดที่สขอแล้วมักประสบผลสำเร็จ

 • ขอเรื่องหน้าที่การงาน
 • ขอเรื่องธุรกิจการค้า
 • ขอเรื่องการเงิน
 • ขอเรืองครอบครัว
 • ขอเรื่องความรัก
 • ขอเรื่องการศึกษา
 • ขอเรื่องโชคลาภ
 • ขอเรืองความปลอดภัย

ด้านพระเครื่อง พระบูชาท้าวเวสสุวรรณมีการจัดสร้างกันหลายวัด ซึงได้รับความนิยมด้วย หากบ้านไหนมีพระเครื่องท้าวเวสสุวรรณแล้วต้องการขายพระเครื่อง ให้ติดต่อมาที่หน้าเว็บ ไมตรีพระเครื่องรับเช่าพระ ได้เลย

สรุป

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีฤทธิ์มาก เป็นที่เกรงขามของเหล่าภูตผีปีศาจร้าย ท่านถึงแม้เป็นยักษ์แต่ก็มีจิตใจเมตตาสูง ให้โชคลาภ ผู้ที่เคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณ ขออะไรล้วนแล้วสำเร็จตังใจปรารถนา ทั้งด้านหน้าที่การงาน การค้าการขาย การเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด ท่านอยู่ใกล้วัดไหนก็สามารถไปกราบสักการะ ได้ทุกที่ ท้าวเวสสุวรรณมีกายทิพย์ ตาทิพย์ ล่วงรู้ความปรากนาของทุกคนที่มาขอพร

 

ขอบคุณขอมูลจาก

https://www.sanook.com/horoscope/143433/

 

 

 

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 

 

 

 

 


แชร์ให้เพื่อน
error: Content is protected !!