พระเครื่อง แบ่งเป็นกี่ประเภท

แชร์ให้เพื่อน

พระเครื่อง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญา ที่อยู่คู่มากับสังคมไทยมาช้านาน พระเครื่อง มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีการสร้างกัน ความเชื่อในการสร้างพระในยุคก่อนกับยุคนี้อาจแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ สร้างพระเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปกราบไหว้บูชา ไว้พกติดตัวเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ทำกรรมดีละเว้นความชั่ว

เมื่อสังคมของมนุษย์พัฒนามาขึ้นเริ่มมีศาสนาที่เป็นรูปลักษณ์ เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นเครื่องนำทางชีวิต จากความเชื่อและศรัทธาที่มีอยู่แต่เดิม ก็พัฒนาให้มีรูปแบบเอกลักษณ์ขึ้น มีพิธีกรรมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็มีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปฏิบัติ ผ่านการเผยแพร่ของพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่รักความสงบก็ใฝ่หาสถานที่ปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น พระสงฆ์ที่ชอบในพระเวทย์คาถาก็ศึกษาวิชาความรู้ด้านไสยเวทย์ สร้างวัตถุมงคลเพื่อให้กับประชาชนไว้ได้บูชายึดเหนี่ยวจิตใจ

การสร้างพระพิมพ์ ในประเทศไทย แรกเริ่มเดิมที่ไม่ได้สร้างเพื่อจำหน่าย แต่เป็นการสร้างเพื่อสอบอายุพระพุทธศาสนา ในสมัยก่อนจึงนิยมสร้างพระพิมพ์เป็นจำนวนมาก บรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ โดยมองกาลเบื้องหน้าว่า หากพระเจดีย์ล้มสลายลง ยังเหลือพระเครื่องให้อนุชนได้กราบไหว้บูชาต่อไป

ภายหลังผู้ที่สร้าง พระเครื่อง เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาความรู้ด้านพระเวทย์ ได้สร้างวัตถุมงคล เพื่อให้ลูกศิษย์เอาไว้บูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำความดี ยามมีภัยจะได้อาราธนาพระเครื่องให้ช่วยคุ้มครอง พระเครื่องในยุคต่อมาจึงมีการสร้างเพื่อจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยมาถะนุบำรุงพระศาสนาเป็นหลัก ไม่มีเจตจำนงด้านพุทธพาณิชย์ดังเช่นปัจจุบัน

ปาฏิหาริย์ของพระเครื่องที่แสดงพุทธานุภาพออกมานั้นเป็นอจินไตย เรื่องราวอิทธฤทธิ์ต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธุชนทั่วไป ต่อมาผู้คนจึงเริ่มแสวงหาพระเครื่องกันมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นในพลังพุทธานุภาพของพระเครื่อง พระเครื่องที่เป็นของเก่าโบราณต่างมีผู้แสวงหาจับจองเป็นเจ้าของ ถึงกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทย์ต่างก็สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้เช่าบูชา ตราบใดที่เมืองไทยยังนับถือพระพุทธศาสนา พระเครื่องแบ่งได้กี่ปะเภท ในบทความนี้ได้แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

ประเภทของพระเครื่อง

1. พระกรุ

พระกรุ เป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยโบราณ ในสมัยก่อนผู้คนไม่นิยมนำพระมาห้อยคอ แต่นิยมเก็บพระไว้บูชาที่บ้าน หรือที่วัด พระกรุที่ค้นพบในยุคแรกมีอายุการสร้างกว่า 1,200 ปี คือพระเม็ดกระดุมอาณาจักรศรีวิชัย พระสกุลหริภุญไชย เช่น พระรอด พระคง พระเปิม พระกรุยุคต่อมาได้แก่ กรุกำแพงเพชร กรุงสุโขทัย กรุอยุธยา ฯลฯ พระกรุพบได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย แต่จะพบมาตามถานที่ที่เป็นเมืองเก่า วัดเก่าโบราณ แหล่งชุมชนที่มีอารยะธรรม ซึ่งคนในสมัยก่อนนิยมสร้างพระบำเพ็ญบุญ คนในสมัยก่อนเชื่อว่าการสร้างพระเป็นบุญใหญ่ การสร้างพระแต่ละครั้งก็จะสร้างจำนวนมาก ๆ วัสดุที่ใช้ก็มีตั้งแต่ เนื้อดิน เนื้อชิน เนื้อตะกั่ว เนื้อสำริด เมื่อสร้างแล้วก็จะฝากไว้ที่วัด หรือบรรจุไว้ในเจดีย์บ้าง พระปรางค์บ้าง หรือใส่ไว้ตามใต้ฐานพระประธาน ตามอาคารถาวรวัตถุของวัด เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนา เป็นที่น่าสังเกตว่าพระกรุจะสร้างจำลองจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่

ท่านใดมีพระกรุในบ้าน หากต้องการปล่อยเช่า รับเช่าพระกรุ

2. พระเกจิ

ถัดจากพระกรุ ก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ พระเครื่องที่สร้างโดยการจำลองรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ในยุคแรก ๆ ก็จะมี เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม ปี 2465 เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปาคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2467 เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467 เป็นต้น ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2450 การสร้างพระเครื่องมักจะสร้างเพื่อบรรจุกรุ แต่หลังจากนั้นก็จะมีการสร้างพระเครื่องพระเกจิอาจารย์ยุคถัด ๆ การสร้างพระเครื่องเป็นการสร้างเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาต่อพระเกจิอาจารย์ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในการสร้างพระเครื่องในยุคนี้ได้แก่ สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงพ่อเดิม วัดบางโพ หลวงปู่ทิม วัดช้างให้ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เป็นต้น

3. เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลัง จะสร้างโดยพระเกจิอาจารย์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระที่มีวิชาแกร่งกล้าด้านไสยเวทย์ เครื่องรางของขลัง ที่พบมีการสร้างจะเริ่มตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา เครื่องรางของชลัง ยังแบ่งได้หลายประเภท เช่น ตะกรุด เบี้ยแก้ มีดหมอ ผ้ายันต์ แหวน ล็อกเก็ต ฯลฯ เครื่องรางของขลัง ที่วงการให้ความนิยม เช่น มีดหมอ หลวงพ่อเดิม สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม ตะกรุด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เขี้ยวเสือ หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง ฯลฯ

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเพิ่มเติม 10 อันดับ เครื่องรางของขลัง ยอดนิยม

4. ของมงคลของพระมหากษัตริย์

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ มีทศพิธราชธรรม คนไทยจึงเคารพกราบไหว้พระมหากษัตริย์ วัตถุมงคลที่สร้างเป็นรูปเคารพของพระมหากษัตริย์ จึงได้รับความนิยมจากคนไทย ทุกบ้านในเมืองไทยจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไว้เคารพบูชา หลายคนได้พกวัตถุมงคลของพระมหากษัตริย์หรืออดีตพระมหากษัตริย์ไว้ติดกาย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถึงคุณความดีที่พระองค์มีต่อประเทศ ดังนั้น วัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนไทยทั้งประเทศ

สรุป

คนไทยกับ พระเครื่อง ผูกพันกันมานาน หลายคนอาราธนาพระเครื่องติดกาย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระเครื่อง เป็นวัตถุมงคลที่ทั้งกราบไว้บูชาที่บ้าน ไว้พกติดตัว เป็นเหมือนข้อปฏิบัติที่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้ปฏิบัติตลอดมา ความเชื่อและศรัทธา เป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความเคารพ ฉะนั้นจึงปรากฎมีรูปลักษณ์เครื่องรางอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดทุกยุคทุกสมัย เครื่องรางในยุคแรกสร้างจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในชุมชน นำเข้าพิธีกรรมตามความเชื่อเอาไว้พกติดตัว เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว บำรุงขวัญ กำลังใจ บางครั้งคนที่อยู่ในภาวะวิกฤต อยู่ในระหว่างจังหวะคับขันอันตราย ได้นึกถึงสิ่งที่ตนเองศรัทธา เชื่อถือเป็นที่พึง ก็ทำให้มีพลังใจความเชื่อมั่น ด้วยกำลังใจที่เกิดขึ้น ทำให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าในยุคสมัยใด มนุษย์จึงชอบที่จะมีเครื่องรางไว้ติดตัว

 

 

 

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด


แชร์ให้เพื่อน
error: Content is protected !!