ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพ สายมูต้องไม่พลาด!

แชร์ให้เพื่อน

คนไทยนับถือศาสนาพุทธกันมาช้านาน คนไทยนิยมไปไหว้พระทำบุญตามวัดต่าง มีหลายท่านชอบไปครั้งเดียวหลายวัด ไหว้พระ 9 วัด แล้วแต่สถาที่ใกล้ไกล นัยว่าเพื่อเป็นการทำบุญสร้างบารมี กรุงเทพเป็นเมืองหลวงมีวัดในกรุงเทพมากมาย แต่ละวัดมีเอกลักษณ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพกราบไหว้แตกต่างกัน การไหว้พระให้ครบ 9 วัด ในกรุงเทพสามารถทำได้ง่าย ๆ เนื่องจากวัดแต่ละวัดอยู่ไม่ไกลกันนัก ในบทความนี้จะแนะนำ 9 วัดในกรุงเทพที่ท่านสามารถเดินทางมาไหว้ได้ มีวัดอะไรบ้างขอเชิญท่านติดตามอ่านได้เลยครับ

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ “พระแก้วมรกต” ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทย นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงาม วัดพระแก้วถือเป็นแลนด์มารก์สำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยต้องไป ในช่วงปีใหม่ของทุกปีจะมีคนไทยเดินทางมาไหว้พระขอพรที่วัดพระแก้วกันจำนวนมาก

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก หรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดโพธิ์ เป็นวัดโบราณสร้างใน พ.ศ. 2231ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา

คนที่ไปวัดโพธิ์ ที่ขาดไม่ได้คือต้องไปไหว้พระพุทธไสยาสน์ หรือที่เรียกกันว่า “พระนอนวัดโพธิ์” เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ยุครัตนโกสินทร์ เป็นพระก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ความยาวองค์พระ 46 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดพระเกศ 15 เมตร ถือว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

3. วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดแจ้ง หนึ่งในสถานที่ ไหว้พระ 9 วัด วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จุดสนใจของวัดอรุณคือ พระปรางค์วัดอรุณ เป็นพระปรางค์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมไทย มีพระปรางค์รองอีก 4 ปรางค์ พระปรางค์วัดอรุณเป็นพระปรางค์ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หากขึ้นไปบนพระปรางค์มองมาที่ลำน้ำเจ้าพระยาจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

4. วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตาราม หรือ วัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ ภายในอุโบสถ์ประดิษฐานพระประธานยิ้มรับฟ้า เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริด ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 4 ศอกเศษ ในอดีตวัดระฆังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ผู้สร้างพระสมเด็จวัดระฆัง อันลือลั่น พระสมเด็จวัดระฆัง เป็นพระยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย แนะนำอ่านบทความ พระเบญจภาคีมีอะไรบ้าง ใครกำหนด

5. วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม สร้างในระหว่าง ปี พ.ศ. 2350 – 2351 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ร.1) เดิมชื่อ วัดมหาสุทธาวาส พระอุโบสถ์สุทัศนเทพวรารามเป็นโบสถ์ที่มีความยาวที่สุดในประเทศ มีความยาว 72.25 เมตร ความกว้าง 22.60 เมตร ภายในพระโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดมากมาก และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนี หรือ พระโต พระประธานที่สร้างในสมัยสุโขทัย

6. วัดราชนัดดารามวรวหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2389 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ 25 ไร่ ก่อสร้างขึ้น ฉลองพระเกียรติแก่พระราชนัดดา คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี วัดราชนัดดามีถาวรวัตถุที่มีชื่อเสียงคือ โลหะปราสาท ซึ่งโลหะปราสาทนี้เป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด ปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

7. วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เดิมชื่อว่า วัดใหม่ เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมวัดรังษีสุทธาวาสเข้าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดเดียวกัน

8. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงให้ปฏิสังขรณ์วัดแล้วพระราชทานนชื่อใหม่ว่า “วัดสระเกศ” ถาวรวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ พระบรมพรรบต หรือ “ภูเชาทอง” ทุกวันจะมีคนไทยและนักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการภูเขาทอง และบนภูเขาทองยังได้ประดิษยฐานพระบรมสารีริกธาตุ

9. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือ “วัดสามจีน” ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพไทยจีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อไร มีเรื่องเล่าว่ามีชาวจีน 3 คน เข้ามาทำการค้าในประเทศไทยแล้วร่ำรวยขึ้นมา จึงช่วยกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมา อีกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดก็คือ พระมหามณฑป

ภายในพระมหามณฑปนี้เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร หรือ “หลวงพ่อทองคำ” ภายในพระมหามณฑป มีศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ประวัติความเป็นมาของชุชนคนจีนย่านสำเพ็ง – เยาวราช ประวัติพระพุทธรูปทองคำ

ท่านที่ไปไหว้พระ 9 วัด แล้วได้เช่าพระจากวัดมา หากต้องการปล่อยเช่าพระ สามารถติดต่อขายพระได้ที่ ร้านไมตรีพระเครื่อง

สรุป

การ ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพ ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากวัดในกรุงเทพเป็นวัดเก่าแก่ มีประวัติการสร้างที่น่าสนใจ มีพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าสนใจน่ากราบไหว้ การเดินทางก็สะดวก สามารถขับรถไปเอง หรือไปรถสาธารณะก็สะดวกดี ท่านที่มีความประสงค์ไปไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ หรือวัดตามต่างจังหวัด ผู้เขียนก็ขออนุโมทนาบุญมาด้วยครับ

 

 

 

คำเตือน : บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ไมตรีพระเครื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ ไปใช้กับเว็บไซต์อื่นหรือธุรกรรมอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 


แชร์ให้เพื่อน
error: Content is protected !!