1. ห้ามถ่มน้ำลายบนในพื้นที่วัด

2. ห้ามไปงานสวดศพคืนเดือนแรม

3. ห้ามลอดราวตากผ้า

4. ห้ามให้ใครจับหัว

5. ห้ามสัมผัสผ้าห่อศพ

6. ห้ามดมกลิ่นน้ำคาวปลา

7. ห้ามไปงานมโหรสพเกินเที่ยงคืน

8. ห้ามเกี้ยวหญิงด้วยคำทรุดาษ

9. ห้ามนอนหันเท้าไปทิศเหนือ

10. ห้ามนั่งบนฝาโลง

11. ห้ามด่าผู้มีศีล

12. ห้ามด่าบุพการี

ยันต์แปดทิศยังคงเป็นเครื่องรางจากประเทศจีน แต่ได้รับความนิยมในไทยเป็นอย่างมาก เราต้องศึกษาวิธีการใช้ยันต์แปดทิศที่ถูกต้อง พร้อมคาถาสำหรับสวดบูชาดังนี้

คาถาบูชายันต์แปดทิศ

ตั้งนะโมฯ 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดยันต์ 8 ทิศ

อิ ชิ ชา คา ตะ ระ สา
ติ หัง จิ ตา โร ถิ นัง
วิ สัม ระ ลัง ปุ สัต พุท
โก มา ณะ กา ริ ถา โธ
ภะ สัม พี วิ สะ เท ภะ
คุ พุท ปัน วิ ธัม วะ คะ
วิ โธ โน อิ มะ มะ วา
อา วิช สะ นุต สา นุส ตัง