รับเช่าพระพุทธรูป

รับเช่าพระพุทธรูป

เมืองไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธรูปมากที่สุดประเทศหนึ่ง

พระพุทธรูปที่สร้างในไทย มีทั้งยุดเก่าโบราณอายุกว่าพันปี จนถึงปัจจุบัน

ศิลปะพระพุทธรูปแบ่งออกเป็นหลายยุคสมัย แรกเริ่มของการสร้างพระพุทธรูปเกิดจากแรงศรัทธา ต้องการแสวงหาบุญในพระพุทธศาศนา เป็นการต่อบุญเสริมอายุไข เมื่อสร้างพระเสร็จมักจะถวายให้วัดหรือบรรจุในพระเจดีย์ เพิ่งมาระยะไม่กี่ร้อยปีหลัง ที่มีการนำพระกลับไปบูชาที่บ้าน เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดไว้กราบไหว้

รับเช่าพระพุทธรูปราคาสูง บริการดีดีจากร้านไมตรีพระเครื่อง

รับเช่าพระพุทธรูปโบราณ

พระพุทธรูปในประเทศไทยที่มีอายุเก่า ยุคโบราณ ได้แก่ พระสมัยทราวดี ศรีวิชัย ล้านนา หริภุญไชย ฯลฯ
– พระสมัยทราวดี จะได้เป็นศิลปะแบบอินเดีย

 

พระพุทธรูปในยุคโบราณมักจะสร้างด้วยเนื้อศิลา เนื้อดิน พระที่ขุดพบจะชำรุดบิ่นกระเทาะบ้าง เนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนาน ที่สวยก็มี ท่านใดมีพระยุคสมัยนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้มีบุญวาสนามาก หากต้องการปล่อยเช่า เชิญติดต่อเข้ามาได้

รับเช่าพระพุทธรูปเชียงแสน

พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมาที่สุดยุคหนึ่ง พระยุคเชียงแสนแบ่งได้เป็น 3 ยุคคือ
– พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง
– พระเชียงแสนสิงหค์สอง
– พระเชียงแสนสิงห์สาม
พระบูชาเชียงแสนส่วนใหญ่จากสร้างด้วยเนื้อโลหะสำริด ศิลปะงดงาม วงการพระให้ความนิยมตลอดจนทุกวันนี้

บ้านไหนมีพระบูชาเชียงแสน เหมือนมีขุมทรัพย์ภายในบ้าน ถ้าท่านต้องการขายพระพุทธรูป กระซิบบอกมาได้ทางร้านยินดี

รับเช่าพระพุทธรูปสุโขทัย

พระพุทธรูปสุโขทัยเป็นพระที่สร้างในยุคอาณาจักรกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระพุทธรูปยุคนี้มีความสวยงามมาก พระพักตรรูปไข่ พระศิลปะสุโขทัยปัจจุบันมีการสร้าวสืบต่อ ๆ กันมาถึงทุกวันนี้

พระสุโขทัยที่โด่งที่สุดในไทย คือพระพุทธชินราช พิษณุโลก และหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร มีความสวยงาม คนไทยและต่างชาติแวะเวียนมากราบไหว้ไม่ขาดสาย
ท่านที่มีพระบูชาสุโขทัยในครอบครองก็ขอแสดงความยินดีด้วย หากเมือไรท่านต้องการปล่อยเช่า แจ้งมาได้เลย

รับเช่าพระพุทธรูปอู่ทอง

พระบูชาอู่ทอง เป็นศิลปะยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา พบมากแถบภาคกลางของประเทศ เป็นพระที่ได้รับอิธิพลจากสมัยทราวดีและศิลปะขอม ปัจจุบันยังมีการสร้างพระพุทธรูปอู่ทองอยู่ด้วยเช่นกัน

พระศิลป์อู่ทอง มีศิลปะที่เด่นคือพระพักตร์เหลี่ยม พระวรกายกำยำ ท่านใดมีพระบูชาอู่ทองแล้วต้องการขายแจ้งมาได้เลย จะโทรมา ไลน์มาได้ทั้งนั้น

รับเช่าพระพุทธรูปอยุธยา

พระสมัยอยุธยา เป็นพระที่มีศิลปะสืบทอดมาจากพระยุคอู่ทอง ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาจะมีศิลปะจากสมัยอู่ทองเข้ามามีอิธิพล พอสมัยยุคอยุธยาตอนกลางจะมีการนำเครื่องประดับตกแต่งที่องค์พระ เรียกว่าพระอยุธยาทรงเครื่องน้อย

พอหลังยุคอยุธยากลางถึงปลายจะเป็นพระอยุธยาทรงเครื่องใหญ่ เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปในองค์พระมากขึ้น ท่านใดที่มีพระบูชาสมัยอยุธยา ต้องการขายพระ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้

รับเช่าพระพุทธรูปรัตนะโกสินทร์

พระบูชารัตนะโกสินทร์ เป็นพระที่พบมากที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปเก่าของไทย พระยุครัตนะโกสินทร์ยังแบ่งได้อีกเป็น 3 ยุค คือยุคต้น ยุคกลาง และยุคปลาย พระบูชาสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับอิธิพลทางวัฒนธรรมมาจากสมัยอยุธยา จะเป็นได้ว่าองค์พระมีประดับเครื่องทรงเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา วัสดุที่ใช้สร้างด้วยเนื้อโลหะลงชาดปิดทอง

พระศิลปะสมัยอยุยาได้รับความนิยมในตลาดพระเครื่องสูง มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่ประจำ บ้านใดที่มีพระบูชาสมัยรัตนะโกสินทร์ต้องการปล่อยให้เช่าบูชา อย่าลืมนึกถึงเรา

รับเช่าพระพุทธรูปรัชกาล

พระรัชกาลเป็นพระที่มีการสร้างในยุคกลางของกรุงรัตนะโกสินทร์เป็นต้นมา จะเป็นศิลปะย้อนยุคพระเก่า สร้างด้วยเนื้อโลหะขัดเงา หล่อหนาอุดใต้ฐานด้วยดินไทย พระบูชารัชกาลส่วนมากสร้างในแวดวงราชนิกูล ข้าราชบริหพารหรือชนชั้นสูง

พระบูชาสมัยรัชกาลมีศิลปะสวยงาม ได้รับความนิยม มีการตกลงซื้อขายพระประจำในร้านพระเครื่อง ท่านทีมีความประสงค์ขายพระ ทางเรายินดี

รับเช่าพระพุทธรูปยอดนิยม

พระพุทธรูปที่คนไทยนิยมกราบไหว้ เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต วัดบางพลี หลวงพ่อพระใส พระบูชา ภปร. พระบูชานิรตราย พระไพรีพินาศ พระหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา พระหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร ฯลฯ พระเหล่าล้วนเป็นพระยอดนิยมที่มีการจัดสร้างเป็นพระบูชา พระเครื่อง เป็นประจำทุกปี และได้รับความนิยมในวงการพระเครื่อง

รับเช่าพระพุทธรูป ที่จำลองจากพระสำคัญของไทย และพระยอดนิยมประจำจังหวัดทักไลน์เข้ามาหรือโทรมาคุยได้ เบอร์ไลน์เบอร์โทรอยู่มุมขวาล่างของเว็บ

คติความเชื่อการสร้างพระพุทธรูป

หลังกว่า 200 ปี ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสดา ได้ร่วมกันสร้างองค์จำลองเป็นพระพุทธรูป โดยสร้างตามลักษณะกายมหาบุรุษุ 32 ประการ เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธองค์ เพื่อกราบไว้พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาของชาวพุทธ เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนข้อปฏิบัติของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ

พระพุทธปฏิมากร เป็นพระรูปที่จำลององค์พระพุทธเจ้า ในเมืองไทยนิยมสร้างกันมาก โดยในช่วงแรกเป็นการสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา ด้วยการสร้างถวายให้วัด เป็นองค์ใหญ่ ๆ เช่น พระประธานในโบสถ์ วิหาร ส่วนพระขนาดเล็กสร้างแล้วบรรจุไว้ในเจดีย์ เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อ่านบทความ ประวัติความเป็นมา พระพุทธรูป เมืองไทย

 

อานิสงส์สร้างพระประธานถวายวัด

พระพุทธรูปเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเปรียญเสมือนหัวใจแกนกลางของวัด การสร้างพระประธานถวายวัดถือเป็นพุทธชูชา คนไทยนิยมสร้างพระประธานถวายวัด เพราะถือเป็นบุญใหญ่ เป็นมหาสังฆทาน สร้างถวยเจตนาอันบริสุทธิ์ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอุทิศ ให้แก่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อานิสงส์การสร้างพระประธานจึงเป็นมหาบุญบารมี ผลบุญจะส่งผลไปทุกภพชาติ บุญจากการสร้างพระประธาน ผลบุญประมาณมิได้

ผลบุญของการสร้างพระประธาน จะทำให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา ให้เราได้กายลักษณะมหาบุรุษุ 32 ประการ จะได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา บรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย ผลบุญนี้ส่งให้เรามีวิมานอลังการณ์ มีบริวารมากมาย